Privacyverklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken​​

Guasha Twente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf 

​aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam huisarts
 • Gezondheidsgegevens

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens​

Guasha Twente verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere

persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw 

toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders 

of voogd.


Waarom we gegevens nodig hebben

Guasha Twente verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het uitvoeren van de Guasha behandeling(en)
 • Voor het waarnemen van een vervangende therapeut wanneer ik afwezig ben

Hoe lang we gegevens bewaren

Guasha Twente zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 

uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 1 jaar na de laatste Guasha behandeling 

tenzij anders met u is overeengekomen.


Delen met anderen

Guasha Twente deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig 

is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in 

opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 

beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Guasha Twente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
In kaart brengen websitebezoek

Guasha Twente gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 

wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 

opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De website van Guasha Twente maakt gebruik van een 

betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, 

correctie of verwijdering sturen naar tessa@guashatwente.nl. Guasha Twente zal zo snel mogelijk, maar binnen vier 

weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

Guasha Twente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat 

uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 

tessa@guashatwente.nl


Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Guasha Twente, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Grundellaan 28

Postcode en plaats: 7552 ED Hengelo

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 69777403

Telefoonnummer: 06-38320954

E-mailadres: tessa@guashatwente.nl